LA COMPANYIA


CIA TEATRAL PENDIENTES DE UN HILO

ASSOCIACIÓ DE TEATRE LA CREM DE LA CREM


La Compañía Pendientes de un Hilo es crea l'any 2008. Les quatre components de la companyia, Mònica Serrano, Gema Martínez, Núria Roca i Julia Lora, inicien la seva relació teatral en la Associació de teatre La Crem de la Crem, fundada l'any 1997. Els muntatges teatrals d'aquesta Associació es caracteritzen per portar a escena textos de joves autors teatrals amb els quals estableix una estreta relació de treball. Amb el suport de l'Associació, les integrants de Pendentes de un hilo decideixen iniciar la seva marxa en solitari amb la posada en escena de El Amigo de Medianoche de l'autora malaguenya Aurora Mateos.


El 25 d'abril de 2009 s'estrena El Amigo de Medianoche amb un gran èxit de públic i crítica, en el Centre de Producció artística de l’Estruch de Sabadell, on Pendentes de un hilo és companyia resident. A l'octubre del mateix any participen en les XIII Encuentros de mujeres de Iberoamerica en las artes escénicas en el FIT, de Cadis, amb una ponència-escenificació sobre El Amigo de Medianoche.


Al juny de 2010 representem l'obra a la ciutat natal de l'autora, Màlaga, amb un excel·lent acolliment de públic i crítica.

Al juliol del 2012 la companyia estrena a Sabadell la seva segona obra, Joc de Dames de l'autor francès Jean Claude Dannaud.

Altres espectacles actualment en cartell de la companyia són: 69 minuts de contes eròtics i dos espectacles infantils La Supercaputxeta i La Dragona Antonella.